חבילות אשמורת Travel SIM

Travel SIM 59 אשמורת

Travel SIM 59 אשמורת

Travel SIM 79 אשמורת

Travel SIM 79 אשמורת

Travel SIM 99 אשמורת

Travel SIM 99 אשמורת

Travel SIM AddOn 59 אשמורת

כרטיס הרחבת נפח גלישה ויעדים אשמורת